Emergències

1/4
Vigilancia d'incendis

La utilització de una aeronau no tripulada, no només significa estalviar temps i diners, sinó millorar la seguretat en el treball, evitant la intervenció de l'equip humà i facil-litant el temps de resposta per qualsevol tipus d'avaria.

Les imatges gràfiques recullides incrementen la visualització de les incidències, d'aquesta manera tenim una constància documental per adoptar mesures. Tot això visualitzant  les imatges preses des de l'aire.

Inundacions

Les inundacions poden definir-se com l'ocupació per l'aigua de zones o àrees que en condicions normals es troben seques.

 

Es produeixen a causa de l'efecte de l'ascens temporal del nivell del riu, llac o un altre.


Les inundacions es produeixen principalment per l'ocurrència de pluges intenses perllongades, com succeeix durant les tempestes tropicals i el pas d'huracans, unit a dificultats locals en els embornals i canoes provocat per diferents causes, principalment per l'acció negligent de les persones.

Busqueda i rescat

Una modalitat de rescat que és utilitzada en tots els escenaris és el Rescat Vertical amb Drones, en el qual independentment del terreny, es treballa en un plànol vertical o inclinat, per la qual cosa és imprescindible l'ús de bones càmeres per poder visualitzar tots els esdeveniments de rescat, i així poder oferir informació en temps real als equips de rescat.